Solidariteit in zwaar weer: Licht en Glasinlood  (zelfgemaakt Youtubfilmpje)

Het werk is ontstaan naar aanleiding van een gesprek met een goede vriend uit Bellingwolde. Wij zaten achter het atelier vaker op een bankje. Op een dag hadden we het over het woord "Respect". Wij vonden dat het woord "respect" te vaak ten onrechte wordt gebruikt. Ik zei: "Dan begraven (zie de grafsteen die het werk draagt)  we het woord respect totdat we een basis hebben gevonden voor een nieuwe inhoud van dat woord!

Eerst solidariteit definiëren, daarna weten we beter wat respect inhoudt:

(tekst van mij) IN MEMORIAM ... RESPECT ...MAAR ...(Vrij naar Prof. Dr. J.P. Kunneman:)  ... Ik ben SOLIDAIR met een ANDER als ik diens ZELFOPVATTING en WERKELIJKHEIDSINTERPRETATIE zie als een POTENTIEEL GELDIGE en ZINVOLLE BIJDRAGE aan een GEMEENSCHAPPELIJK PROCES van WERKELIJKHEIDSDEFINITIE en ik mij BEKOMMER om zijn UNICITEIT en INTRENSIEKE WAARDE en ABSOLUTE ONVERVANGBAARHEID... 

De noodzaak van deze stap heb ik in proza gevat...

Het complete  raam is gevat in een metalen frame in de vorm van een oude dekenkist. Mét ijzerbeslag van een oude dekenkist. Bovenstaande tekst staat - in de sfeer van Paul van Ostaijen - in delen op de afzonderlijke raampjes. Een metalen "draad" volgt de tekst. Die begint met "in memoriam respect, maar...".

...en het eindigt met...

Ook het begrip "Constructie" van  Corn. Verhoeven vinden we terug in dit werk. Immers, deze definitie van solidariteit en respect zijn (menselijke en eigenmachtige) constructies.

Daarom staat staat dit werk in de steigers...

Ga (terug) naar de frontale foto van het werk "Solidariteit"