De naam van het werkstuk is afgeleid van een gedicht van A.J.D. van Oosten...Anita Pepita. In de  index van "Spiegel van de Nederlandse Poëzie 3 (Meulenhoff Editie E 61/62)" staat

"Anita Petita". Maar op bladzijde 421 staat als titel:

"Anita Pepita". Prachtige "misverstanden" die er uiteindelijk ook niet toe doen.

Zij is vijf jaar, een kleine blonde vrouw;

haar vader noch haar moeder lezen

in haar hun trekken terug - het eigen wezen

groeit bij dit kind zoo sterk uit plooi en vouw

dat wij de vreemde die zij is reeds vreezen.

Het gaat over een bijzonder mens die ik vanaf haar 5e een heel aantal jaren gekend heb..

Het gaat over bijzondere mensen, in bijzondere gezinnen. Het gaat zoals de wind waait!