Als voorbeeld het middelste paneel (een gebogen lijn = deel van een cirkel met een diameter van 1.27 m = de aarde met een diameter van 12700 km):

misconceptie 1: ruimtevaart wordt geassocieerd met iets ver weg van de aarde. Zoek de spaceshuttle!

misconceptie 2: vanuit ons aardse perspectief lijkt de dampkring eindeloos. Zoek de donkerblauwe lijn (de 1e 10 km ervan.  Wat  wij doen In de eerste paar kilometers: leven, vechten, geloven, misbruiken "gedachte oneindige bronnen van...., enz. ) en de lichtblauwe bredere lijn (de volgende 90 km dampkring)

misconceptie 3: onder die blauwe lijn een zwarte "gehavende" lijn = de (dikte van de) aardkorst 

misconceptie 4: de aarde wordt de blauwe planeet genoemd en dat schept verkeerde verwachtingen over de hoeveelheid water (zoet, zout, in de bodem, in de lucht) op aarde. Linksonder een cirkel: al het water op aarde samengebracht in een druppel, zou een druppel zijn van a.700 km doorsnede. Dat is (op schaal) de cirkel linksonder!

enz!!

Google het lied (de twee blauwe en het éne rode blok geven de melodie aan): Ubi caritas et amor, Deus ibi est ... (..) ... Et ex corde diligamus sincero.

Vertaling: Waar liefde is, daar is God ... (..) En met een oprecht hart liefhebben.

Bevraag uw medemens, bijvoorbeeld de kunstenaar. Hij (Nico Palar) antwoordt met het volgende gedicht:

De Tao van het Lot

Noch in liefde verwekt,/ Noch in liefde geboren, / Er was slechts wanhoop... / Daar was dus géén God / Maar mogelijk het lot...

Wél een mooi lied... / Ook een fantastisch lot! / - Net voor de wanhoop - / En ook in een ver verschiet / Misschien ook nog een God!

(Religieuze) teksten als wens, smeekbede, droom. De realiteit staat er haaks op. Beide zinnen vormen samen een kruis...

In het werkstuk Misconcepties is dit thema te vinden in het vierkante-blauwe kader...

Misconcepties van een andere orde: die het onderste paneel...

 

Terug naar de installatiefoto